Trường có tất cả 07 phòng học, 01 nhà bếp, 01 phòng thể chất, 01 phòng âm nhạc, 01 phòng y tế, 01 phòng HT, 01 phòng PHT và 01 văn phòng.