Trường MG Thường Phước 2 là trường mẫu giáo hạng 1. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường MG Thường Phước 2 xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường MG Thường Phước 2, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

 

Giáo viên được tuyển vào Trường MG Thường Phước 2 phải qua những vòng sơ vấn và phỏng vấn đúng theo Điều lệ. Giáo viên phải soạn giáo án theo hoạt động được chỉ định và thực hiện tiết dạy mẫu trước Hội đồng chuyên môn.

100% giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn theo Điều lệ.

100% giáo viên, bảo mẫu và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo.

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp.

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, phương pháp giáo dục trẻ.

 

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 18-24 tháng: 

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: 

Lớp mầm (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 

Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 209 cháu với 6 cô giáo.

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): 190 cháu với 7 cô giáo.